Månadsuppgifter

Skriv ut

Riksdagen har beslutat om att det ska införas månadsuppgifter för alla arbetstagare från och med den 1 januari 2019.

Från och med den 1 januari 2019 ska arbetsgivarna redovisa uppgifter till Skatteverket månadsvis och på individnivå i sina arbetsgivardeklarationer. Det betyder att du inte längre kommer att få kontrolluppgifter. Det är viktigt att du behåller lönespecifikationerna du får i fortsättningen, eftersom du inte får en samlad uppgift från din arbetsgivare.

Reglerna om månadsuppgifter gäller även a-kassornas utbetalning av arbetslöshetsersättning. A-kassan kommer därför att rapportera till Skatteverket utbetald arbetslöshetsersättning på individnivå varje månad.

Läs mer på Skatteverkets webbplats