Gå med i a-kassan!

Skriv ut

Det är viktigt att vara med i en a-kassa för att kunna få inkomstrelaterad ersättning ifall du blir arbetslös. Ersättningen från a-kassan hjälper dig att klara omställningen till ett nytt arbete. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du bland annat ha varit medlem i 12 månader och arbetat minst 6 månader under den perioden. 

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. 

För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett arbetsvillkor under kvalifikationstiden. Kvalifikationstiden är de 12 månaderna innan du anmäler dig på Arbetsförmedlingen. Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt: 

  • Under en tolvmånadersperiod ska du ha jobbat minst sex månader med minst 80 timmars arbete varje månad. 
  • Under en tolvmånadersperiod ha sex sammanhängande månader med arbete och ha arbetat minst 480 timmar och med minst 50 timmar dessa månader.

Ersättning baserad på din tidigare inkomst
För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du ha uppfyllt arbetsvillkoret under din medlemstid. Du kan få högst 80 procent av din tidigare inkomst, men högst 910 kr per dag. Det innebär att du måste ha haft en inkomst på minst 25 025 kr per månad i snitt. Ersättning betalas ut högst fem dagar per vecka. 

 

Ersättning baserad på tidigare arbete
Om du inte har varit medlem i tolv månader eller om du inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden kan du få grundersättning.

Ersättning baseras på hur mycket du arbetade de tolv månaderna innan du blev arbetslös. För att vara berättigad till grundersättning måste du vara över 20 år.

Du kan få högst 365 kr per dag. Ersättning betalas ut högst fem dagar per vecka.


Ansök om medlemskap!
För att bli medlem - ansök här!


Ansök om ersättning
Om du är medlem ansöker du om ersättning via Mina sidor. Om du inte är medlem kontaktar du Alfa-kassan. 

A-kassan fattar beslut om vilken typ av ersättning du har rätt till. Du kommer få ett beslut där det framgår hur mycket ersättning du har rätt till.