Gå med i a-kassan!

Skriv ut

Det är viktigt att vara med i en a-kassa för att kunna få inkomstrelaterad ersättning ifall du blir arbetslös. Ersättningen från a-kassan hjälper dig att klara omställningen till ett nytt arbete. För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du bland annat ha varit medlem i 12 månader och arbetat minst 6 månader under den perioden. 

Om du blir arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. 

För att få rätt till ersättning behöver du uppfylla ett arbetsvillkor under kvalifikationstiden. Kvalifikationstiden är de 12 månaderna innan du anmäler dig på Arbetsförmedlingen. Ett arbetsvillkor kan uppfyllas på två sätt: 

  • förvärvsarbete minst 60 timmar per kalendermånad i minst sex månader, eller 
  • förvärvsarbete minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.


Ersättning baserad på din tidigare inkomst
För att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning behöver du ha uppfyllt arbetsvillkoret under din medlemstid. Du kan få högst 80 procent av din tidigare inkomst, men högst 1200 kr per dag. Det innebär att du behöver ha haft en inkomst på minst 33000 kr per månad i snitt. Ersättning betalas ut högst fem dagar per vecka. 
 

Ersättning baserad på tidigare arbete
Om du inte har varit medlem i tolv månader eller om du inte uppfyller arbetsvillkoret inom medlemstiden kan du få grundersättning.

Ersättning baseras på hur mycket du arbetade de tolv månaderna innan du blev arbetslös. För att vara berättigad till grundersättning måste du vara över 20 år.

Du kan få högst 510 kr per dag. Ersättning betalas ut högst fem dagar per vecka.

Ansök om medlemskap!
För att bli medlem - ansök här!

Ansök om ersättning
Om du är medlem ansöker du om ersättning via Mina sidor. Om du inte är medlem kontaktar du Alfa-kassan. 

A-kassan fattar beslut om vilken typ av ersättning du har rätt till. Du kommer få ett beslut där det framgår hur mycket ersättning du har rätt till.