Ändrade ersättningsregler för företagare

Skriv ut

Under pandemin infördes regler för företagare som gjorde det enklare att få ersättning från a-kassan. Reglerna innebar i korthet att en företagare kunde växla mellan att vara företagare och arbetslös utan krav på att företaget skulle upphöra definitivt.

Det var också möjligt att i större utsträckning göra vissa marknadsföringsåtgärder och uppdateringar av webbplatser och sociala medier under arbetslösheten.

Från den 1 januari 2024 ändras dessa regler och följande gäller:

  • En företagare kan enbart ha sitt företag ”vilande” en gång. 
  • Har du fått beslut om att ditt företag är "vilande" och börjat jobba i företaget på nytt, måste det gå minst tre år sedan verksamheten togs upp innan du kan lägga det "vilande" igen. Om det gått kortare tid än tre år måste du lägga ner verksamheten definitivt för att få ersättning.
  • Det kommer inte längre vara tillåtet att marknadsföra verksamheten och göra uppdateringar av webbplatser och sociala medier under tid med ersättning från a-kassan.

Har du frågor om reglerna är du välkommen att höra av dig till oss för mer information.