Regler inom arbetslöshetsförsäkringen under 2021 och 2022

Regeringen och samarbetspartierna beslutade under 2020 att införa tillfälliga förändringar i a-kassans regler under år 2020. Syftet var att lätta upp villkoren i a-kassan och därmed dämpa pandemins negativa effekter på den svenska ekonomin. 

Vissa av reglerna fortsätter att gälla även under 2022. Läs mer längre ner på sidan. 

Kvinna i löv

Tillfälliga regler i a-kassan 2022

Skriv ut

Nedanstående villkor och ersättningsnivåer gäller under en begränsad tid. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna eller,

b) minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Detta gäller fram till 31 december 2022.

Den höjda ersättningen blir kvar

Fram till och med december 2022 kan du få upp till

1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för ersättning baserad på din inkomst. Det gäller under de första 100 dagarna av din ersättningsperiod. Därefter kan du högst få 1000 kronor per dag.

De tillfälliga reglerna innebär att ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor.

Om du uppfyller villkoren för grundersättning kan du få högst 510 kronor per dag, det motsvarar 11 220 kronor per månad. Om du jobbat mindre än heltid innan du blev arbetslös blir grundersättningen lägre. Exempelvis om du jobbat halvtid, då blir ersättningen hälften, dvs 255 kronor per dag. 

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Vi tar ett genomsnitt på en period av 12 månader.

Medlemsvillkoret 

För att kunna få ersättning baserad på din tidigare inkomst krävs att du varit medlem i 12 månader och uppfyllt kravet på arbetad tid inom medlemstiden. 

Under perioden mars – december 2020 räknas varje medlemsmånad som fyra månader. Det innebär att du då kunde få ersättning baserad på dina tidigare inkomster redan efter tre månaders medlemskap. 

Från och med januari 2021 räknas en medlemsmånad som en (1) månad igen. Månaderna under perioden mars – december 2020 kommer dock att fortsätta räknas som fyra månader. 

Karensdagarna minskar

Antalet karensdagar minskar till 2 under veckorna 1 till 52, 2022.

För ansökan retroaktivt gäller följande regler:

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. 

Från och med den 4 januari 2021 återinförs karensen. Detta gäller om du får din första ersättningsdag utbetald den 4 januari 2021 eller senare. Om du redan hunnit få ersättning från a-kassan under perioden 30 mars till 3 januari 2021 slipper du karensen. 

Läs mer om karens.

Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Riksdagen har beslutat att förlänga det och reglerna fortsätter att gälla under hela 2022. 

Läs mer under rubriken Du kan få ersättning vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.