Nya regler inom arbetslöshetsförsäkringen under 2020

Regeringen och samarbetspartierna har beslutat om att införa tillfälliga förändringar i a-kassans regler under år 2020. Att lätta upp villkoren i a-kassan är en av flera tillfälliga åtgärder som regeringen sätter in för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin. 

Reglerna börjar gälla från och med den 13 april 2020. 

Kvinna i löv

Nedanstående villkor och ersättningsnivåer gäller under en begränsad tid. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.

En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars - december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till ersättning baserad på din tidigare inkomst, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

a) minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna eller,

b) minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket blir högre

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du få upp till

a) 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för ersättning baserad på din inkomst. Det gäller under de första 100 dagarna av din ersättningsperiod. Därefter kan du högst få 760 kronor per dag. Mellan den 29 juni 2020 och den 3 januari 2021 höjs ersättning efter 100 dagar från 760 kronor till 1 000 kronor.

b) 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning. Det är om du inte varit medlem tillräckligt länge i en a-kassa.

De tillfälliga reglerna innebär att ersättningstaket höjs från 25 025 kronor till 33 000 kronor. Om du uppfyller villkoren för grundersättning kan du få högst 11 220 kronor per månad.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan. Vi tar ett genomsnitt på en period av 12 månader.

Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt. 

Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket för jobb och omställning och höjd ersättning från dag 101, samt regeringens pressmeddelande.