Aktuellt


  • Nu kan du även logga in med din mobil eller pekplatta på Mina sidor


  • Nu kan du använda E-legitimation för att logga in!    Läs mer här   


  • Nu kan du även logga in med din mobil eller pekplatta på Mina sidor 


  • Om du använder Internet Explorer 10 eller 11:  Läs mer här


  • Nu kan du även logga in med din mobil eller pekplatta på Mina sidor

Vi vänder oss till dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice. Läs mer »

STs a-kassa erbjuder låg avgift och god service

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar. Som medlem i STs a-kassa får du: 

  1. Trygghet vid arbetslöshet
  2. Snabb och effektiv handläggning.

Kontakt

STs arbetslöshetskassa
Box 5100  102 42 Stockholm
Telefon: 08 - 517 590 00
Fax: 08 - 517 590 99
E-post (ersättningsfrågor): ersattning@stsakassa.se
E-post (medlemskapsfrågor): medlemskap@stsakassa.se