Aktuellt


  • 26 april 2014 - Internetkassan byter namn till Mina sidor!    Läs mer här


  • Efter 26 april 2014 kan du använda E-legitimation för att logga in!    Läs mer här


  • 26 april 2014 - Internetkassan byter namn till Mina sidor!    Läs mer här


  • Efter 26 april 2014 kan du använda E-legitimation för att logga in!    Läs mer här


  • 26 april 2014 - Internetkassan byter namn till Mina sidor!    Läs mer här

Vi vänder oss till dig som är anställd hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice. Läs mer »

STs a-kassa erbjuder låg avgift och god service

Arbetslöshetskassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar. Som medlem i STs a-kassa får du: 

  1. Trygghet vid arbetslöshet
  2. Snabb och effektiv handläggning.

Kontakt

STs arbetslöshetskassa
Box 5100  102 42 Stockholm
Telefon: 08 - 517 590 00
Fax: 08 - 517 590 99
E-post (ersättningsfrågor): ersattning@stsakassa.se
E-post (medlemskapsfrågor): medlemskap@stsakassa.se