Utträde

Du behöver inte byta a-kassa om du får arbete utanför vårt verksamhetsområde. Reglerna om arbetslöshetsersättning är samma för alla a-kassor.

Om du ändå bestämmer dig för att inte längre vara medlem i STs a-kassa behöver du skicka in en skriftlig begäran om utträde. Du gör det enklast genom att logga in på Mitt medlemskap.

Du kan inte få utträde bakåt i tiden. Utträdet beviljas normalt den sista i månaden eftersom avgiften behöver betalas för varje påbörjad kalendermånad. Om du ska gå över till en annan a-kassa behöver du vara medlem till den sista i månaden för att få tillgodoräkna dig medlemstiden hos oss. A-kassan rekommenderar därför att du begär utträde till den sista i månaden.

Slutar du att betala din avgift utan att begära skriftligt utträde, fortsätter du vara medlem i ytterligare tre månader. Därefter får du utträde på grund av bristande betalning. Under de tre månaderna behåller du möjligheten att få inkomstrelaterad ersättning om du skulle bli arbetslös. Så länge som du är medlem är du skyldig att betala dina avgifter.

Vi vill uppmärksamma dig på att om du får ersättning från Försäkringskassan kan du få en lägre dagpenning om du begär utträde ur a-kassan utan att gå med i en annan a-kassa.

Om du inte kan logga in på Mitt medlemskap kan du skriva ut blanketten nedan eller skriva ett eget brev och skicka till oss. På din skriftliga begäran om utträde ska du skriva ditt namn och personnummer samt vilket datum som du önskar utträde.

Om du ska gå i pension

Ditt medlemskap avslutas automatiskt från och med den månad som du fyller 65 år. Fyller du till exempel 65 år den 15 juni så avslutas ditt medlemskap den 31 maj. Om du går i pension innan du fyller 65 år behöver du själv begära utträde, se informationen ovan.