Styrelse

STs arbetslöshetskassas styrelse väljs på a-kassans föreningsstämma. Följande personer är ledamöter och suppleanter i styrelsen.

Ledamöter:
Siv Norlin, ordförande
Tom Johnson, vice ordförande
Thomas Åding
Alejandra Pizzaro
 Håkan Sparr
Åsa Gunnheden
Peter Schierbeck , statens representant

Suppleanter:
Annika Aronsson
Åsa Hole
Linda Englund
Johan Lindgren
Marie-Louise Svensson
Lena Larsson
Göran Gräslund, suppleant för Peter Schierbeck

På styrelsesammanträdena deltar dessutom kassaföreståndaren, biträdande kassaföreståndaren, föredragande jurist och personalrepresentant.