Omräkningstabell

Fyll i din normalarbetstid, utbud och hindertid i tabellen så får du automatiskt fram hur många ersättningsdagar du har rätt till.

Normalarbetstid
14 tim/v
Utbud
14 tim/v
Hindertid under vecka
14 tim/v
Antal ersättningsdagar per vecka blir: 4.50

Du kan maximalt få fem ersättningsdagar per vecka. Antalet ersättningsdagar per vecka som du kan få varierar beroende på din normalarbetstid, ditt utbud och antalet hindertimmar.

A-kassan fastställer din normalarbetstid utifrån hur mycket du har arbetat innan du blev arbetslös. Ditt utbud är hur många timmar som du kan och vill arbeta.

Normalarbetstiden minskas med hindertid. Hindertid består av:

  • arbetade timmar,
  • karenstid,
  • tid som den sökande har haft annat ersättningshinder, samt
  • dagar då den sökande varit avstängd från ersättning enligt 43 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Om sammanräkningen av hindertid ger ett brutet timtal avrundas det till närmast lägre hela timtal.

Oavsett när på dygnet eller vilken dag i veckan som du utför arbete räknas det som hinder. Är du föräldraledig, sjuk eller förhindrad av annan orsak på lördagar eller söndagar räknas inte det som hindertid. Om du är förhindrad, avanmäld från arbetsförmedlingen, har semester eller om du är avstängd från ersättning räknas de dagarna som en femtedel av din normalarbetstid.

Fyll i din normalarbetstid, utbud och hindertid i tabellen så får du automatiskt fram hur många ersättningsdagar du har rätt till.