Om webbplatsen

Information om cookies
Alla som besöker en webbplats ska, enlig lagen om elektronisk information, få information om:
  • Att webbplatsen innehåller cookies
  • Vad cookies används till
  • Hur cookies kan undvikas
Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras i datorn hos den som besöker en webbplats.
 
Det finns två slags cookies:
  • En typ av cookie sparas under en längre tid i användarens dator.
  • En annan typ av cookie – s k session cookies - som lagras tillfälligt under tiden användaren besöker en webbplats. En session cookie lagras inte under någon längre tid i datorn, utan försvinner när webbläsarprogrammet avslutas.
STs a-kassas webbplats använder bara session cookies.
 
Vad session cookies på webbplatsen används till
De session cookies som används på vår webbplats används bl a för att underlätta navigering och databassökning, ge tillgång till olika funktioner och för att hantera behörigheter för olika användarkategorier på webbplatsen.
 
Hur lagring av cookies kan undvikas
Du kan stänga av funktionen för cookies i din webbläsare och sedan fortsätta ditt besök på  www.stsakassa.se. Tänk på att inloggning och liknande kan sluta fungera när du stänger av cookiesfunktionen.
 
Behandling av personuppgifter
STs a-kassa behandlar personuppgifter och nedan följer information om hur a-kassan behandlar personuppgifter och hur oriktiga personuppgifter kan bli rättade.
 
Skyddet för din personliga integritet
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. STs a-kassa behandlar personuppgifter i ärenden om medlemskap och om arbetslöshetsersättning, där uppgifterna används enligt bestämmelserna i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.
 
STs a-kassa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som a-kassan behandlar, vilket innebär att a-kassan har ett ansvar för att uppgifterna behandlas korrekt, lagligt och säkert.
 
STs a-kassas informationsutbyte
STs a-kassa behöver uppgifter om bland annat enskildas identitet och adress samt tidigare arbete och lön i ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den enskilde. Från CSN inhämtas uppgifter om studier och från Försäkringskassan om socialförsäkringar. STs a-kassa får också uppgifter från bland annat Arbetsförmedlingen. STs a-kassa uppdaterar adressuppgifter via Skatteverket.
 
STs a-kassa kan lämna ut uppgifter om utbetald ersättning till Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN, Arbetsförmedlingen, kommuner, Skatteverket samt andra a-kassor enligt lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet.
 
Till Skatteverket lämnar STs a-kassa också uppgifter om utbetald ersättning och preliminärskatt. 
 
STs a-kassa är skyldig att göra anmälan till polismyndigheten vid misstanke om brottslighet enligt bidragsbrottslagen (2007:612).
 
För att kunna betala ut arbetslöshetsersättning lämnar STs a-kassa uppgifter om mottagarens identitet, belopp och konto till Swedbank, som är STs a-kassas bank.
 
Rätt information
Du har rätt att få information om vilka uppgifter som STs a-kassa har registrerat om dig. Sådan information lämnas kostnadsfritt en gång per kalenderår. Ansökan om sådant registerutdrag sker skriftligen. Information om vilka personuppgifter som behandlas lämnas vanligen inom en månad. Var vänlig skriv ett brev och märk det med ”Ansökan om registeruttdrag”.
 
Begäran om rättelse
Om en uppgift är felaktig eller ofullständig kan du begära rättelse av de personuppgifter som STs a-kassa behandlar om dig. Meddela i sådana fall STs a-kassa vilken uppgift det gäller och hur du vill att den ska rättas.
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Ring 08-517 590 00 eller skicka ett e-postmeddelande till ersattning@stsakassa.se