Om medlemskap i STs a-kassa

Du kan bli medlem i STs a-kassa om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd.

STs a-kassas verksamhetsområde

A-kassans verksamhetsområde är begränsat till personer anställda hos stat, kommun, landsting samt personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.
 
Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i företag eller inrättning samt deras underleverantörer vars verksamhet utgörs av samhällsservice och som helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter.
 

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska komma in till a-kassan senast den månad som du vill ha inträde. Har du medlemskap i en annan a-kassa måste du först begära utträde ur den. Ansök om medlemskap i STs a-kassa senast månaden efter det att du har utträtt ur den andra a-kassan.

Rätten till medlemskap

regleras i: Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor och i STs arbetslöshetskassas stadgar

STs a-kassa är en juridiskt fristående organisation

Du kan vara medlem i enbart STs a-kassa.
Du kan även ansöka om medlemskap i a-kassans bakomliggande organisationer.
Det sker i separat ansökan till respektive förbund:

Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
TULL-KUST