Om medlemskap i STs a-kassa

Du kan bli medlem i STs a-kassa om du arbetar inom a-kassans verksamhetsområde. Du kan ansöka om medlemskap oavsett om du är visstidsanställd, timanställd eller tillsvidareanställd.

STs a-kassas verksamhetsområde

A-kassans verksamhetsområde omfattar personer anställda hos stat, kommun, landsting, företag eller inrättning vars verksamhet utgörs av samhällsservice och helt eller delvis finansieras av skatter eller avgifter. Vidare omfattar verksamhetsområdet personer i verksamheter som bedrivs på uppdrag av staten samt anställda inom understödsföreningar.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap ska komma in till a-kassan senast den månad som du vill ha inträde. Har du medlemskap i en annan a-kassa måste du först begära utträde ur den. Ansök om medlemskap i STs a-kassa senast månaden efter det att du har utträtt ur den andra a-kassan.

Rätten till medlemskap

regleras i: Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor och i STs arbetslöshetskassas stadgar

STs a-kassa är en juridiskt fristående organisation

Du kan vara medlem i enbart STs a-kassa.
Du kan även ansöka om medlemskap i a-kassans bakomliggande organisationer.
Det sker i separat ansökan till respektive förbund:

Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
TULL-KUST