Ny medlemsavgift från och med den 1 januari 2021

Skriv ut

I samband med att samhället har drabbats av COVID-19 har riksdagen fattat flera beslut om förbättringar i reglerna om arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat har ersättningsnivåerna för arbetslösa höjts. Från början var förbättringarna tidsbegränsade till årsskiftet 2020/2021, men nu har många av förbättringarna förlängts. Det innebär bland annat att den högre ersättningen kommer att finnas kvar även de två kommande åren.

Du kan läs mer om ändringarna i regelverket på vår webbplats.

Från och med den 1 januari 2021 är medlemsavgiften 135 kronor per månad
De högre ersättningsnivåerna innebär att många får mer i ersättning från a-kassan än tidigare. Den genomsnittliga dagpenningen a-kassan betalar ut är därför högre än tidigare. 

En stor del av medlemsavgiften går till staten som en finansieringsavgift. Den högre genomsnittliga dagpenningen ökar vår finansieringsavgift till staten och vi behöver därför höja medlemsavgiften till 135 kronor per månad.