Nominering av styrelseledamöter och förtroendevalda revisorer

Skriv ut

A-kassans föreningsstämma äger rum den 2 juni 2022. På stämman ska det väljas styrelseledamöter, suppleanter till styrelseledamöter, förtroendevalda revisor samt suppleanter till dem.

Styrelsen består av sju ledamöter varav staten utser en ledamot. För samtliga ledamöter finns det en personlig suppleant. Det är staten som utser suppleanten för den av staten utsedda ledamoten.

Förutom en auktoriserad revisor har a-kassan två förtroendevalda revisorer samt två personliga suppleanter till dem.

A-kassan önskar, senast den 31 mars 2022, nomineringar till dessa poster. A-kassan behöver namn, personnummer och e-postadress på den som nomineras samt namn och personnummer på dig som nominerar. A-kassan behöver uppgifter för att säkerställa att både den som nominerar och den som blir nominerad är medlem i a-kassan.

Du skickar dem till nominering2022@stsakassa.se eller till STs a-kassa, att Rolf Darner, Box 5100, 102 42 Stockholm.