A-kassans ledning

A-kassan ledning består av kassaföreståndaren och biträdande kassaföreståndaren.

Kassaföreståndare 
Rolf Darner 
08-517 590 45

Biträdande kassaföreståndare 
Ulrika Hanusek 
08-517 590 53