Jag är arbetslös - vad händer?

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen!

Skriv in dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du kan antingen skriva in dig digitalt med e-legitimation på Arbetsförmedlingens webbplats eller personligen besöka ett av deras kontor. Det är viktigt att du anmäler dig din första arbetslösa dag eftersom det är ett grundvillkor för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning.
När du anmäler dig på Arbetsförmedlingen ska du säga att du är medlem i STs a-kassa. Vi får då information om att du är arbetslös och ett par dagar senare får du ett informationsbrev om hur du ska gå till väga för att ansöka om ersättning.
Om du i samband med att du slutar din anställning får ett avgångsvederlag har du inte du rätt till arbetslöshetsersättning så länge som avgångsvederlaget räcker. Anmäl dig ändå på Arbetsförmedlingen för att skydda din sjukpenninggrundande inkomst.

2. Fyll i en ansökan om ersättning

Du fyller i en ansökan om ersättning via Mina sidor. Om du inte har e-legitimation fyller du i blanketten "Anmälan om arbetslöshet" och skickar in till a-kassan. Du kan skriva ut den från vår hemsida under fliken blanketter.

3. Be din arbetsgivare om blanketten ”Arbetsgivarintyg”

Ta kontakt med din tidigare arbetsgivare och säg att de ska fylla i blanketten Arbetsgivarintyg för de senaste 12 arbetade månaderna. Arbetsgivarintyget fylls i via e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu. Har du haft flera arbetsgivare behöver du kontakta alla för att få arbetsgivarintyg. Om du haft flera anställningar hos samma arbetsgivare ska du be arbetsgivaren att fylla i ett Arbetsgivarintyg för varje anställning.

4. Skicka in handlingar till a-kassan

Du kan skicka in dokument (pdf, png, jpeg) via Mina sidor. Om du inte kan använda dig av Mina sidor skickar du in handlingarna till: STs a-kassa, Box 5100, 102 42 Stockholm. Om det dröjer innan du får blanketten ”Arbetsgivarintyg” kan du komplettera din ansökan med den senare. Det är då bra att du berättar det för oss.

5. A-kassan kan behöva ytterligare intyg från dig

Det kan till exempel vara:
• blanketten "Intyg om studier" om du har studerat
• pensionsbeslut om du tar ut eller har tagit ut pension
• blanketten ”Arbetsintyg för företagare” om du har registrerat företag, läs även mer under ”Försäkringsregler A-Ö / Företagare”
• kopia av överenskommelsen om avgångsvederlag
• blanketten ”Egen begäran” om du har sagt upp dig på egen begäran.

Dessa intyg kan du skicka in via Mina sidor. Antingen som ett dokument eller som ett frågeformulär. Vi kommer att informera dig om vi behöver ytterligare intyg.

6. Tidrapportera

Att skicka in tidrapport är din ansökan om arbetslöshetsersättning. Du rapporterar veckovis. Det är viktigt att rapportera rätt utifrån din situation. Du ska rapportera om du är arbetslös, sjuk och/eller arbetar. Varje dag ska rapporteras även lördagar och söndagar. Om du inte använder dig av Mina sidor behöver du kontakta oss så vi kan skicka papperskort till dig.

7. Handläggning

A-kassan handlägger ditt ärende så fort som möjligt. Vi går igenom dina handlingar och bedömer om du har rätt till ersättning. När vi är klara kommer du få ett skriftligt beslut. Ibland kan det vara något längre handläggningstid. Kontrollera därför alltid handlingarna innan du skickar dem till a-kassan så att de inte behöver kompletteras.

8. Utbetalning

När vi har fått in komplett underlag och dina tidrapporter kan vi besluta i ditt ärende och därefter betala ut din arbetslöshetsersättning.

9. Kom ihåg att meddela förändringar

Det är viktigt att du informerar oss om din situation förändras. Det kan till exempel handla om att du startat företag eller börjat studera. Du behöver senast 14 dagar efter att du själv fick reda på förändringen meddela det till oss. Du undviker på så sätt att du får för mycket ersättning. Ersättning som betalas ut fel ska betalas tillbaka till oss. Om du får ersättning på felaktiga grunder kan även ditt medlemskap upphöra.