Jag är arbetslös - vad händer?

Här nedan får du information om hur du söker ersättning om du blir arbetslös.

1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen!
Det är viktigt att du anmäler dig den första arbetslösa dagen på Arbetsförmedlingen (AF), eftersom det är ett grundvillkor för att du ska kunna få arbetslöshetsersättning.

När du anmäler dig på AF ska du säga att du är medlem i STs a-kassa. A-kassan får då information om att du är arbetslös och ett par dagar senare får du ett informationsbrev om hur du ska gå till väga för att ansöka om ersättning. Det finns även möjlighet att registrera dig på AF och boka tid för ditt första möte med e-legitimation. Du skapar ett konto på arbetsformedlingen.se med e-legitimation. Du kan boka ett möte via en dator och på mobila enheter. Läs mer om hur du gör på Arbetsförmedlingens hemsida under skriv in dig.

Om du i samband med att du slutar din anställning erhåller ett avgångsvederlag har du inte du rätt till arbetslöshetsersättning så länge som avgångsvederlaget räcker. Anmäl dig ändå på AF annars kan du förlora din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Den bestämmer din sjukpenningnivå.

2. Fyll i blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”
Du får blanketten när du besöker AF. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Saknas det en uppgift måste a-kassan begära en komplettering. Det kan leda till att utbetalningen av din arbetslöshetsersättning blir försenad. Blanketten kan även fyllas i och skickas in elektroniskt via Mina sidor.

Längst ned på sidan finns blanketten "Anmälan om arbetslöshet" för utskrift.

3. Begär blanketten ”Arbetsgivarintyg”
Vi behöver arbetsgivarintyg från dig. Din arbetsgivare är skyldig att lämna ett arbetsgivarintyg till dig när du söker ersättning från oss. Tipsa din arbetsgivare om att fylla i ett digitalt intyg med vår e-tjänst arbetsgivarintyg.nu. Då får vi oftast in rätt uppgifter direkt och kan lämna ett snabbare besked om din ersättning.

4. Skicka in blanketterna till a-kassan
Skicka in blanketterna till a-kassan till följande adress: STs arbetslöshetskassa, Box 5100, 102 42 Stockholm. Om det dröjer innan du får blanketten ”Arbetsgivarintyg” kan du komplettera din ansökan med den senare. Det är då viktigt att du upplyser a-kassan om detta. Du ska skicka in handlingarna i original. Vissa blanketter kan du skicka in elektroniskt via Mina sidor.

5. A-kassan kan behöva ytterligare intyg från dig 
Det kan till exempel vara:
• blanketten "Intyg om studier" om du har studerat
• pensionsbeslut om du tar ut eller har tagit ut pension
• blanketten ”Arbetsintyg för företagare” om du har registrerat företag, läs även mer under ”Försäkringsregler A-Ö / Företagare
• kopia av överenskommelsen om avgångsvederlag
• blanketten ”Egen begäran” om du har sagt upp dig på egen begäran.

6. Tidrapportera
Att skicka in tidrapport är din ansökan om arbetslöshetsersättning. Du skickar in den när du har rapporterat de två veckorna det gäller för. Det är viktigt att rapportera rätt utifrån din situation. Du ska rapportera om du är arbetslös, sjuk och/eller arbetar. Varje dag ska rapporteras även lördagar och söndagar. Du kan antingen fylla i dina tidrapporter via Mina sidor eller använda dig av papperskort. Vi rekommenderar dig att använda Mina sidor.

7. Handläggning
A-kassan handlägger ditt ärende så fort som möjligt. Ibland kan det vara något längre handläggningstid. Kontrollera därför alltid handlingarna innan du skickar dem till a-kassan så att de inte behöver kompletteras.

8. Utbetalning
När vi har fått in komplett underlag och dina tidrapporter kan vi besluta i ditt ärende och därefter betala ut din arbetslöshetsersättning.

Ytterligare information om hur du går till väga får du under fliken "Arbetslös - Så här gör du".