Försäkringsregler A-Ö

Under respektive rubrik nedan hittar du information om regelverket.

Om du har ett förtroendeuppdrag och får arbetslöshetsersättning ska du kontakta a-kassan. Från och med 2 juli räknas förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag som vanligt arbete. Det innebär att du ska fylla i tiden du arbetar i förtroendeuppdraget på dina tidrapporter. 
 
Den nya regler gäller:
 
- Nämndeman
- Fackligt förtroendevalda
- Förtroendevalda i kommun och landsting
- Riksdagsledamöter
 
Det innebär att vissa förtroendeuppdrag inte omfattas av de nya reglerna. Beroende på vilken typ att förtroendeuppdrag du har kan du därför behöva fylla i tidrapporterna på olika sätt. Det är därför viktigt att du kontaktar a-kassan för korrekt information. Observera att vi kan behöva mer information om dina förtroendeuppdrag för att kunna ge en fullständig information.
 
Fyll i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor
Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor.
 
När du ska börja fylla i förtroendeuppdraget som arbete
Regeln om att förtroendeuppdrag ska jämställas med förvärvsarbete är konstruerad så att det är utbetalningstillfället som styr när du ska börja fylla i förtroendeuppdraget. Alla tidrapporter som betalas ut vecka 27 eller senare ska deklareras så att förtroendeuppdraget redovisas som arbete. Det innebär att du kan behöva fylla i förtroendeuppdraget som arbete på veckor som avser tid före den 2 juli 2018. 
Om du har skickat in tidrapporter som inte hunnit betalas ut än, men som kommer att betalas ut efter 2 juli kan dessa behöva ändras via Mina sidor. Kontakta a-kassan om du är osäker på hur du ska göra. 
 
Vad det innebär att förtroendeuppdrag jämställs med arbete
Att förtroendeuppdragen jämställs med förvärvsarbete innebär inte bara att uppdragen likställs med arbete när du ska fylla i tidrapporterna. Även andra regler inom arbetslöshetsförsäkringen ska tillämpas. Det betyder att:
 
- Förtroendeuppdrag kan ligga till grund för uppfyllandet av arbetsvillkoret och den inkomst ersättningen baseras på
- Deltidsbegränsningsregeln, 60-veckorsregeln, gäller även för förtroendeuppdrag som jämställs med arbete
- Ett förtroendeuppdrag kan vara ett godkänt extraarbete
- Om du orsakar din arbetslöshet genom att avsluta ditt förtroendeuppdrag kan du bli avstängd från ersättning enligt reglerna om egen uppsägning
- Om du blivit frånkänd rätt till ersättning kan förtroendeuppdrag användas för att uppfylla arbetskravet för att få ersättning på nytt
 
Förtroendeuppdrag kan inte ses som ett lämpligt arbete enligt reglerna i 43 och 43 a §§. Det innebär att man inte kan varnas eller stängas av från ersättning på grund av att man inte sökt ett förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet enligt lag. Detsamma gäller om man in sökt ett sådant förtroendeuppdrag eller orsakat att det inte kommer till stånd. 
 
Gällande regler 
Lag (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 13b §