Föreningsstämma

Skriv ut

A-kassans föreningsstämma äger rum den 2 juni 2022 med start klockan 10. Vid stämman ska de valda ombuden godkänna årsredovisningen för 2021, fastställa verksamhetsplanen för 2022/2023 samt välja styrelseledamöter, suppleanter till styrelseledamöter, förtroendevalda revisorer samt suppleanter till dessa. 

Läs mer här.