Ersättningsfrågor

Hur får jag min utbetalning?

STs a-kassa betalar ut ersättning via Swedbank. Om du har konto registrerat hos Swedbank kommer utbetalningen automatiskt till det kontot. Om du inte har konto registrerat hos Swedbank kommer du få en utbetalningsavi. För att få dina utbetalningar insatta på ditt konto behöver du kontakta Swedbank för att registrera ditt konto.

Kan jag ta ut pension?

Pension samordnas med arbetslöshetsersättningen. Tänk på att alltid anmäla till oss om du har pension. Din arbetslöshetsersättning sänks när du har pension och det kan i vissa fall hända att du inte har rätt till någon ersättning alls. Läs mer om pension.

Är arbetslöshetsersättningen pensionsgrundande?

Ja, det är den.

Betalar jag skatt på min arbetslöshetsersättning?

Ja, arbetslöshetsersättningen är skattepliktig.

Kan jag få ersättning om jag arbetar?

Ja det kan finnas möjlighet till det. Om du har ett arbete i mindre omfattning än det du hade innan du blev arbetslös kan du få ersättning, s k fyllnadsersättning, under som mest 60 deltidsveckor. Det måste dock finnas tillräckligt med arbetslös tid för att få fyllnadsersättning. Läs mer under försäkringsregler A-Ö, deltidsarbete och ersättning från a-kassan.

Får jag ersättning från a-kassan när jag är sjuk?

Nej det är Försäkringskassan som betalar ut sjukpenning när du är arbetslös. Du ska anmäla sjukdom hos Försäkringskassan samt rapportera sjuk på din tidrapport.

Jag har blivit sjuk hur fyller jag i det på tidrapporten?

De dagar du varit sjuk fyller du i sjuk/föräldrapenning i din tidrapport och i vilken omfattning du varit sjuk. Om du blivit sjukskriven en längre period ska du meddela Arbetsförmedlingen det och du kommer då bli avanmäld och kan söka ersättning efter din sjukskrivning då du meddelat Arbetsförmedlingen att du på nytt står till arbetsmarknadens förfogande. Om du har en anställning med sysselsättningsgrad (procent) ska du fylla i både sysselsättningsgrad och utöver det sjuk på din tidrapport. Tänk även på att om du är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan.

Jag har varit hemma för vård av barn, hur fyller jag i det på tidrapporten?

Om du är hemma för vård av barn fyller du i vilka dagar och i vilken omfattning du haft tillfällig föräldrapenning (under sjuk/föräldrapenning) på respektive dag på dina tidrapporter. Kontakta även Försäkringskassan och anmäl vård av barn.

Jag har fått erbjudande om att jobba i ett bemanningsföretag på deltid hur går det med a-kassan?

Anställda på bemanningsföretag behandlas lika som övriga anställda. Detta innebär att du kan ha rätt till ersättning om du arbetar deltid som uthyrd i ett bemanningsföretag. A-kassan behöver kontrollera anställningsförhållandet mellan dig och bemanningsföretaget, varför du behöver sända in en kopia på ditt anställningsavtal.

Jag har fått en anställning på 50% av heltid. Hur fyller jag i mina tidrapporter?

Om du har en anställning på en viss procent av heltid ska du använda dig av sysselsättningsgrad på dina tidrapporter. När du arbetar enligt schema ska du fylla i sysselsättningsgrad varje vecka oavsett hur ditt schema ser ut. Det du gör utöver din anställning fyller du i under respektive dag utöver sysselsättningsgrad. Om du t.ex. arbetat extra timmar fyller du i de timmar du arbetat extra. Om du t.ex. är sjuk, fyller du i sjuk de dagar du varit sjuk. Skicka så fort du kan in en kopia på ditt anställningsavtal. Läs mer om hur du rapporterar din tid.  

Jag har fått högre lön behöver jag meddela a-kassan det?

Du behöver inte meddela a-kassan om du fått en högre lön. Din senaste lön kommer framgå på dina arbetsgivarintyg om du blir arbetslös.

Jag kommer att få ett avgångsvederlag. Hur gör jag nu med a-kassan?

Om du är arbetslös ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Tid med avgångsvederlag räknas som arbetad tid och det går därför inte att få arbetslöshetsersättning under denna tid. Du ska sända in arbetsgivarintyg och överenskommelsen om avgångsvederlag så att vi kan räkna ut hur lång tid ditt avgångsvederlag motsvarar i arbetad tid. Du kommer få ett beslut från oss om hur långt ditt avgångsvederlag sträcker sig. Om du är arbetslös efter avgångsvederlagstiden ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen (om du inte redan är anmäld) samt sända in tidrapporter, intyg på vad du gjort under avgångsvederlagstiden och blanketten Anmälan om arbetslöshet. Tänk även på att kontrollera med Försäkringskassan vad du behöver göra för att skydda din SGI (sjukpenninggrundande inkomst) när du fått avgångsvederlag.

Jag är inte längre arbetslös, hur meddelar jag det?

Skicka in den sista tidrapporten när veckan har passerat och meddela Arbetsförmedlingen att du inte längre är arbetssökande. Om du fått arbete ska du rapportera arbete från och med det datum som du fått arbete. Om du har jobbat under tiden med arbetslöshetsersättning så ska du skicka in arbetsgivarintyg i original så att vi kan se att du har fått rätt ersättning. Om du börjat arbeta eller studera ska du på dina tidrapporter fylla i att du påbörjat en anställning/utbildning.

Jag har fått arbete och har avanmält mig från Arbetsförmedlingen. Nu har jag fått hem information om deltidsarbete, varför?

Arbetslöshetsersättningen är en veckoförsäkring och eftersom du påbörjat ett arbete mitt i en vecka skickas denna information automatiskt ut till dig eftersom du då omfattas av den så kallade deltidsbegränsningen. Läs mer om ersättning vid deltidsarbete.

Mina 300 ersättningsdagar håller på att ta slut men jag har barn under 18 år, hur gör jag för att få ytterligare 150 ersättningsdagar?

När du har förbrukat dina 300 ersättningsdagar kommer vi få uppgift om det och göra en kontroll mot Försäkringskassan gällande barn under 18 år. Om du har barn under 18 år kommer du få en förlängning med 150 ersättningsdagar. Du behöver inte skicka in något för detta.

Jag blev avanmäld från Arbetsförmedlingen några dagar och har fått hem ett brev med information om hur jag ansöker om ersättning, behöver jag skicka in alla intyg på nytt?

Nej det behöver du inte men du behöver intyga vad du gjort under den tid som du varit avanmäld från Arbetsförmedlingen. I vissa fall kan du även behöva skicka in en ny anmälan om arbetslöshet.

Varför har jag fått en begäran om arbetsgivarintyg när jag inte längre är arbetslös?

Om du har arbetat deltid eller vid behov och fått ersättning från a-kassan behöver vi få in ett arbetsgivarintyg för att se att du har fått rätt ersättning.

Jag väntar fortfarande på intyg från min tidigare arbetsgivare, kan jag skicka in de handlingar jag har så länge?

Ja det går bra. Skriv även gärna vad du kommer skicka in senare.

Måste jag skicka in mina handlingar direkt när jag blir arbetslös?

Du kan ansöka om ersättning (rapportera tid på tidrapporter) senast 9 månader i efterhand. Om du till exempel ansöker om ersättning fr o m den 1 januari 2017 måste tidrapporten senast vara a-kassan tillhanda den 31 augusti 2017. Det bästa är om du skickar in dina tidrapporter öpande efter att veckorna har passerat. Du kan ansöka om ersättning från och med det datum som du är anmäld på Arbetsförmedlingen så tänk på att anmäla dig den första arbetslösa dagen. A-kassan kan inte ta beslut i ditt ärende förrän det är komplett så försök att skicka in dina handlingar så fort det går.

När får jag min första utbetalning?

Du kan tidigast få din första utbetalning veckan efter vi beviljar din ansökan om ersättning. Tänk på att tidrapporten är en del av beslutsunderlaget.

Får a-kassan uppgifter från Skatteverket om min skattejämkning?

Nej det får vi inte. Du behöver skicka in en kopia på beslut om jämkning från Skatteverket till STs arbetslöshetskassa, Box 5100, 102 42 STOCKHOLM. Jämkningen börjar gälla veckan efter att vi har registrerat den.

Får jag ta ut föräldrapenning lördagar och söndagar?

Ja det får du eftersom föräldrapenning på lördagar och söndagar inte påverkar arbetslöshetsersättningen men du ska rapportera sjuk/föräldrapenning på dina tidrapporter.

När jag slutade mitt arbete fick jag innestående semesterdagar utbetalda på slutlönen, behöver jag redovisa det till a-kassan?

Inarbetade semesterdagar som betalas ut i pengar i samband med att din anställning upphör påverkar inte din ersättningsrätt och du behöver inte redovisa det till a-kassan.

Hur fyller jag i tidrapporten när jag är arbetslös och har semester?

Om du har semester och är förhindrad att ta arbete rapporterar du förhindrad på dina tidrapporter. Om du har semester en längre period ska du avanmäla dig på Arbetsförmedlingen.

Vad är det som påverkar min ersättning från a-kassan?

Ersättningen du får från a-kassan beror på:
 
* antalet timmar du i genomsnitt arbetat året innan din arbetslöshet 
* vilken genomsnittlig inkomst du har haft (gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen)
* hur många timmar per vecka du kan och vill arbeta
* hur många timmar per vecka du är arbetslös   Omräkningstabell      

Jag studerar och nu hittar jag inget sommarjobb. Jag hade a-kassa innan jag började studera. Kan jag få a-kassa under sommaruppehållet?

Nej. Om du ska fortsätta att studera i höst kan du inte få arbetslöshetsersättning under sommaruppehållet. Om du är arbetslös efter att du har avslutat dina studier finns det möjlighet att fortsätta på din påbörjade ersättningsperiod. Läs mer om studieuppehåll.  

Jag vill studera kan jag göra det som arbetslös?

Huvudregeln är att du inte kan studera samtidigt som du uppbär arbetslöshetsersättning men det finns undantag. Du kan få studera på deltid under maximalt 20 veckor under en ersättningsperiod. Studierna får inte vara mer än 50 procent av heltid. Kontakta a-kassan ifall du vill studera med arbetslöshetsersättning. Tänk på att du alltid måste lämna in en ansökan om att få studera på deltid innan du påbörjar dina eventuella studier, detta för att undvika att felaktig ersättning utgår om du får avslag på din ansökan. Blankett för att ansöka om deltidsstudier hittar du här. Läs på blanketten vilka intyg du behöver bifoga din ansökan. Om vi inte godkänner dina deltidsstudier har du ingen rätt till arbetslöshetsersättning om du börjat studera. Läs mer om deltidsstudier

Jag är inte nöjd med mitt beslut. Hur gör jag nu?

Om du anser att beslutet är felaktigt i förhållande till gällande regler kan du begära att a-kassan omprövar det. I din begäran om omprövning ska du ange namn, adress och personnummer samt skälen för din begäran. Omprövningen sänds till STs arbetslöshetskassa, Box 5100, 102 42 Stockholm. Omprövningen ska inkomma inom två månader från den dagen du fick del av beslutet. Kommer din omprövning in senare kommer den att avvisas. Om du har kompletterande uppgifter i ditt ärende ska du även bifoga dessa.

Jag har en inkomstförsäkring. Hur får jag ut den?

STs a-kassa fattar endast beslut om din arbetslöshetsersättning. Om du har frågor om en kompletterande inkomstförsäkring ska du kontakta det förbund eller bolag du har din försäkring hos.

Vad är skillnaden mellan ett anställningsavtal och ett arbetsgivarintyg?

Ett anställningsavtal utfärdas i anslutning till att anställningen börjar och på det framgår vilken typ av anställning du har och hur mycket du är anställd för att arbeta. Ett arbetsgivarintyg utfärdas i efterhand och visar hur mycket du faktiskt har arbetat.

Måste jag skicka in mina intyg i original?

A-kassan vill i första hand ha intygen i original men det finns möjlighet att i andra hand även godkänna vidimerade kopior. Intygen ska då vara styrkta på varje framsida med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer.

Jag har en provanställning men trivs inte kan jag säga upp mig och få ersättning?

Om du själv väljer att avsluta en provanställning räknas det som om du sagt upp dig på egen begäran. Om arbetsgivaren avbryter provanställningen kan du ha rätt till ersättning enligt samma villkor som efter en tidsbegränsad anställning.  Läs mer om uppsägning på egen begäran

Jag har sagt upp mig och fått en avstängning när kan jag få ersättning?

För att veta när du kan få ersättning ska du skicka in dina tidrapporter. Avräkning på avstängningsdagar kan då göras. Tänk på att rapportera arbete om du arbetat samt sjuk/föräldrapenning, förhindrad eller semester om det förekommit. Efter att du gjort din avstängning kommer ersättningsperioden påbörjas med 7 dagars karens.

Jag funderar på att säga upp mig. Vad händer med min ersättning då?

Om du säger upp dig själv kan du bli avstängd från arbetslöshetsersättning i 45 ersättningsdagar. Eftersom du får ersättning 5 dagar per vecka innebär detta 9 veckors avstängning. A-kassan kommer pröva om du haft godtagbara skäl att sluta din anställning. Du ska alltid informera oss om varför du valt att säga upp dig. Tänk på att anmäla dig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen och även att du tidrapporterar under hela avstängningstiden. Läs mer om uppsägning på egen begäran.    

Hur lång är karensen?

En ny ersättningsperiod påbörjas alltid med 6 dagars karens. Eftersom du maximalt kan få ersättning för 5 dagar per vecka är det mer än en vecka som du inte får någon ersättning på grund av karensen. Det är viktigt att du rapporterar din tid på tidrapporterna under denna period så att karensen räknas av.

Hur länge kan jag få ersättning?

Arbetslöshetsersättning betalas ut högst 300 dagar. 450 dagar betalas ut för de som har barn under 18 år när ersättningsdag 300 infaller.

Hur mycket är maxersättning?

Den högsta inkomstrelaterade ersättningen du kan få är idag max 910 kronor per dag. Den högsta ersättningen enligt grundbeloppet är max 365 kronor per dag. Arbetslöshetsersättning betalas ut för maximalt 5 dagar per vecka.

Jag blir snart arbetslös, vad ska jag göra?

Du ska anmäla dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Kontakta dina tidigare arbetsgivare och begär arbetsgivarintyg för de arbeten du haft de 12 senaste månaderna. Skicka in arbetsgivarintyg tillsammans med blanketten Anmälan om arbetslöshet samt tidrapport. Läs mer under rubriken Jag är arbetslös – vad händer?

Vad behöver a-kassan för att handlägga mitt ärende?

* Blanketten ”Anmälan om arbetslöshet”.

* Intyg på vad du sysslat med de senaste 12 månaderna innan arbetslösheten (den så kallade ramtiden). Intyg kan även behövas för längre bakåt i tiden, läs mer om Arbetsvillkor-Överhoppningsbar tid. Om du arbetat ska du sända in arbetsgivarintyg i original.                         

Du kan även behöva lämna t ex följande intyg:
* Arbetsintyg för företagare
* Studieintyg

Läs mer under rubriken Jag är arbetslös – vad händer?    

Till vilken adress ska jag skicka mina tidrapporter (kassakort)?

Tidrapporterna ska skickas till den förtryckta adressen som står på baksidan av kortet.