Betalning av medlemsavgift

Medlemsavgiften ska vara a-kassan tillhanda senast den sista i månaden.

Exempel:
Januari  månads medlemsavgift ska vara a-kassan tillhanda senast den 31 januari.

Du kan betala din medlemsavgift på tre olika sätt. Om du inte gör något val får du en pappersfaktura med posten. A-kassan rekommenderar att du använder Autogiro eller e-faktura för att betala din medlemsavgift. Det går inte att ha både Autogiro och e-faktura samtidigt. Genom att använda ett av alternativen spar du på miljön och minimerar risken att betalningen inte kommer in i rätt tid till a-kassan.

Autogiro

Du kan använda dig av Autogiro för att betala medlemsavgiften. Det är smidigt både för dig och a-kassan att du använder Autogiro. Längst ner på sidan finner du en ansökan om Autogiro. Du kan även anmäla att du vill ha Autogiro via din inloggade sida på din internetbank, ange sökordet STs arbetslöshetskassa.

Autogiro dras varje månad den 28:e för innevarande månad. Är den 28:e en helgdag dras avgiften nästkommande vardag. Beloppet behöver finnas på ditt konto dagen innan för att avdraget ska fungera.

Observera att så länge som du får aviseringar måste du betala dessa. Det är först när din bank har godkänt din ansökan om Autogiro som medlemsavgiften dras från ditt konto. Du får därefter inga aviseringar, undantaget är om avgiften av någon anledning inte kunnat dras en månad. I dessa fall skickas en påminnelse med post.  Att avgiften är dragen bekräftas i kontoutdraget från din bank.

Tänk på att det inte är samma bankgiro för Autogiro som för pappersfakturor.
 

E-faktura

Du kan välja att få din faktura elektroniskt till din Internetbank. Du ansluter dig till e-faktura via din inloggade sida på din Internetbank, ange sökordet STs arbetslöshetskassa. Din bank kan hjälpa dig ifall du har några ytterligare frågor om e-faktura. 

Betalning från utlandet
Om du bor utomlands och vill göra dina inbetalningar till STs a-kassa via utländsk bank, ska du vända dig till den banken för ytterligare information.

Du ska använda ett så kallat IBAN-nummer tillsammans med en BIC/Swift-kod. IBAN-numret för STs a-kassa är SE59 6000 0000 0007 0212 4958. Den Bic/Swift-kod du ska använda när du betalar till STs a-kassa är HANDSESS.

Glöm inte att uppge följande uppgifter:
- personnummer
- namn
- adress 

Pappersfaktura

A-kassan skickar ut en faktura per månad. Med fakturan får du ett förtryckt inbetalningskort avseende hela medlemsavgiften. Fakturan får du i mitten av månaden och den ska vara betald senast på förfallodatumet som står på inbetalningskortet. Medlemsavgiften betalas månadsvis. Du betalar in medlemsavgiften på a-kassans Bankgirokonto 139-7686. Om avgiften inte inkommit i slutet av den andra månaden efter den månad den avser kommer medlemskapet automatiskt att upphöra på grund av bristande betalning.

Om du ska resa bort eller bo på annan adress under en längre tid och har svårt att betala din medlemsavgift kan du som inte har autogiro eller e-faktura betala in din medlemsavgift i förskott för de månader du är borta.

Du kan använda det OCR-nummer som står på din senaste faktura. A-kassan aviserar dig igen när de förskottsbetalda avgifterna är förbrukade. Det innebär att det kan gå en eller flera månader innan du får en faktura på nytt.