Arbeta eller söka arbete utomlands

Om du tänker arbeta utomlands är det bra om du kontaktar a-kassan i god tid så att du vet hur du ska göra för att inte förlora dina möjligheter till inkomstbaserad arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet.

I broschyren "För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz" finns nyttig information att ta del av. Se även mer information under EU/EES.