Vi söker en personalansvarig / biträdande kassaföreståndare