Så behandlar STs a-kassa dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder en ny dataskyddslag i kraft inom EU. Den nya lagen heter GDPR (General Data Protection Regulation) och är en EU-förordning som ersätter den tidigare personuppgiftslagen. Syftet med GDPR är att stärka rättigheterna för dig som enskild person gällande personuppgiftshantering, skärpa kraven på hur organisationer hanterar personuppgifter samt för att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom hela EU.

Vi på STs a-kassa tycker att det är viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi värnar om våra medlemmars integritet och garanterar en korrekt behandling av dina personuppgifter.

För mer information om hur STs a-kassa behandlar dina personuppgifter, läs här