Nya regler från och med den 2 juli 2018

 
Riksdagen har beslutat om nya regler inom arbetslöshetsförsäkringen som börjar gälla den 2 juli 2018. 
 
 
Karensvillkoret
Karensvillkoret sänks från nuvarande sju dagar till sex dagar. Det gäller för tid från och med den 2 juli 2018. Den som inte har gjort sju karensdagar den 2 juli omfattas av ändringen.

Exempel: Om du gjort 5 karensdagar innan den 2 juli ska du göra ytterligare 1 karensdag, totalt 6 dagar, innan du kan få ersättning.

Om du gjort 7 karensdagar innan den 2 juli kommer du inte omfattas av ändringen.
 
 
Pensioner 
För de som tar ut pension i förtid har reglerna förändrats. Med pension menas förtida uttag av allmän pension och premiepension samt uttag av tjänstepension. Från och med den 2 juli kommer avdrag från arbetslöshetsersättningen bara göras när man tar ut pension. För de som tar ut allmän pension ska inte heller ersättningen sänkas till 65 procent. 
 
De nya reglerna gäller vid ansökan om ersättning från a-kassan som avser tid från den 2 juli 2018. Om din ersättningsnivå tidigare sänkts till 65 procent på grund av pension kommer ersättningsnivån justeras automatiskt. Det gäller tidrapporter som avser tid efter 2 juli. 

Om du har slutat att ta ut pension kan du behöva informera oss om det så vi kan se om du har rätt till ersättning eller mer ersättning.  

Kom ihåg att alltid meddela oss om du börjar ta ut pension, ändrar ditt pensionsuttag eller slutar att ta ut pension. Du kan läsa mer om pension under försäkringsregler A-Ö.
 
Förtroendeuppdrag
De nya reglerna innebär att förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning enligt lag jämställs med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. 

Följande förtroendeuppdrag ger rätt till ledighet enligt lag och räknas därför som arbete från och med den 2 juli:
 
nämndemän
riksdagsledamöter
förtroendevalda i kommuner och landsting
fackligt förtroendevalda och skyddsombud
 
Förtroendeuppdraget ska redovisas som arbetad tid på alla tidrapporter som betalas ut efter den 2 juli 2018. Den första utbetalningen som kan ske är torsdagen den 5 juli.
 
Eftersom förtroendeuppdragen räknas som arbete och ska fyllas i på tidrapporten behöver vi få arbetsgivarintyg som styrker arbetstiden och inkomsten.
 
Kontakta oss om du har ett pågående förtroendeuppdrag och får ersättning från oss. Om du har ett förtroendeuppdrag som du inte har informerat oss om behöver du fylla i e-tjänsten Förtroendeuppdrag på Mina sidor. Du kan läsa mer om förtroendeuppdrag och arbetslöshetsersättning under försäkringsregler A-Ö.
 
Du kan bli medlem vid 64 år
Från och med den 2 juli är det möjligt att bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad då man fyller 65 år.