Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen påminner om vikten av ett medlemskap i en a-kassa

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat en dom som innebär att a-kassorna inte längre kan pröva en sökandes rätt att gå från grundersättning till inkomstbaserad ersättning under pågående arbetslöshetsperiod. 
 
Tidigare har a-kassorna prövat om en sökande som har grundersättning uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning när sökande varit medlem i en a-kassa i tolv månader. Detta är numera enbart möjligt om det har varit ett avbrott i arbetslösheten efter det att medlemsvillkoret har uppfyllts enligt domen från Högsta förvaltningsdomstolen. Därför är det viktigt att bli medlem i en a-kassa i tid så att du har en inkomstförsäkring om du blir arbetslös.