Det har kommit en ny regel för dig som arbetar deltid

Den nya regeln gäller från och med den 15 maj 2017 och innebär att när du arbetar eller har en anställning på deltid kan du få arbetslöshetsersättning 60 veckor inom en ersättningsperiod. Resterande ersättningsdagar i perioden får endast användas för veckor då du inte arbetar eller har någon anställning.
 
Deltidsarbete är allt arbete som understiger ditt arbetsutbud per vecka.
 
För tid före 15 maj kommer de gamla reglerna gälla, 75 dagarsregeln. 
 
Så här kommer de se ut för dig om du har en pågående ersättningsperiod. Om du deltidsarbetar vecka 19 och 20 dras det x antal deltidsdagar vecka 19 och en deltidsvecka vecka 20. 
 
Varje vecka som innehåller en eller flera ersättningsdagar vid sidan om deltidsarbete kommer räknas som en deltidsvecka. 
 
Den 15 maj har de deltidsdagar du fått räknats om till deltidsveckor. Vi har räknat ut hur många veckor du fått deltidsdagar. Det spelar ingen roll hur många deltidsdagar du använt under en kalendervecka. Den vecka som du arbetat eller haft en anställning och fått ersättning räknas som en deltidsvecka.
 
För dig som tidigare använt dina 75 deltidsdagar:
Det kan finnas möjlighet för dig att efter den 15 maj få ersättning i kombination med deltidsarbete igen efter att vi har räknat om dina deltidsdagar till deltidsveckor. Det gäller för tid som avser vecka 20 och framåt.  Om du tror att det gäller dig ska du skicka in tidrapporter (kassakort) från och med vecka 20. Du kommer efter det att få besked från oss om du behöver skicka in något mer för att få ersättning. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.