Dags att lämna in aktivitetsrapporten till Arbetsförmedlingen.

Du som är arbetslös ska en gång i månaden redovisa för Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter du genomfört för att bryta arbetslösheten. Det gör du i en aktivitetsrapport som du enklast fyller i på Arbetsförmedlingens hemsida. Aktivitetsrapporten ska lämnas in mellan den 1:a och 14:e varje månad. Om du inte lämnar in din aktivitetsrapport i tid påverkar det din arbetslöshetsersättning.