Är du musiker, sångare, skådespelare eller har ett annat artistiskt arbete?

Om du utfört konstnärligt arbete under din arbetslöshet ska inkomsten omvandlas till timmar genom att dividera inkomst med ett schabloniserat timlönebelopp. De timmarna ska du sedan fylla i på dina tidrapporter.

Från och med den 1 april 2018 höjs schablonbeloppet för omräkning av konstnärligt arbete från 173 till 176 kronor. Läs mer om hur du omvandlar timmarna här.